Задача: бонус точки

Дадено е цяло число – брой точки. Върху него се начисляват бонус точки по правилата, описани по-долу. Да се напише програма, която пресмята бонус точките за това число и общия брой точки с бонусите.

  • Ако числото е до 100 включително, бонус точките са 5.
  • Ако числото е по-голямо от 100, бонус точките са 20% от числото.
  • Ако числото е по-голямо от 1000, бонус точките са 10% от числото.
  • Допълнителни бонус точки (начисляват се отделно от предходните):
    • За четно число -> + 1 т.
    • За число, което завършва на 5 -> + 2 т.

Примерен вход и изход

Вход Изход
20 6
26
175 37
212
2703 270.3
2973.3
15875 1589.5
17464.5

results matching ""

    No results matching ""