Дебъгване във Visual Studio

Чрез натискане на бутона [F10], стартираме програмата в debug режим. Преминаваме към следващия ред отново с [F10].

Чрез [F9] създаваме стопери – така наречените breakpoints, до които можем да стигнем директно използвайки [F5] при стартирането на програмата.

results matching ""

    No results matching ""