Четене на числа от конзолата

Преди да преминем към задачите, да си припомним най-важното от изучавания материал от предходната тема. Ще започнем с четенето на числа от конзолата.

Четене на цяло число

Необходима ни е променлива, в която да запазим числото (напр. num), и да използваме стандартната команда за четене на данни от конзолата в съчетание с функцията int.Parse(…), която конвертира текст в число:

var num = int.Parse(Console.ReadLine());

Четене на дробно число

По същия начин, както четем цяло число, но този път ще използваме функцията double.Parse(…):

var num = double.Parse(Console.ReadLine());

results matching ""

    No results matching ""