Задача: зеленчукова борса

Градинар продава реколтата от градината си на зеленчуковата борса. Продава зеленчуци за N лева на килограм и плодове за M лева за килограм. Напишете програма, която да пресмята приходите от реколтата в евро (ако приемем, че едно евро е равно на 1.94 лв.).

Входни данни

От конзолата се четат 4 числа, по едно на ред:

  • Първи ред – Цена за килограм зеленчуци – число с плаваща запетая.
  • Втори ред – Цена за килограм плодове – число с плаваща запетая.
  • Трети ред – Общо килограми на зеленчуците – цяло число.
  • Четвърти ред – Общо килограми на плодовете – цяло число.

Ограничения: Всички числа ще са в интервала от 0.00 до 1000.00

Изходни данни

Да се отпечата на конзолата едно число с плаваща запетая: приходите от всички плодове и зеленчуци в евро.

Примерен вход и изход

Вход Изход
0.194
19.4
10
10
101

Пояснения към първия пример:

  • Зеленчуците струват: 0.194 лв. * 10 кг. = 1.94 лв.
  • Плодовете струват: 19.4 лв. * 10 кг. = 194 лв.
  • Общо: 195.94 лв. = 101 евро.
Вход Изход
1.5
2.5
10
10
20.6185567010309

results matching ""

    No results matching ""