Решение - част I

След като сме си изградили идея за решението на задачата и сме избрали структурите от данни, с които ще работим, е време да пристъпим към писането на код. Както и в предните задачи, можем да разделим решението на три подзадачи:

  • Прочитане на входните данни.
  • Извършване на изчисленията.
  • Извеждане на изход на конзолата.

Декларираме променливите, които ще използваме, като отново внимаваме да изберем смислени имена, които подсказват какво съдържат те. Инициализираме техните стойности: с Console.ReadLine(…) четем подадените числа на конзолата и конвертираме въведения от потребителя стринг към int или double.

Извършваме необходимите изчисления:

Накрая пресмятаме стойността на комисионната и я изваждаме от сумата в евро. Нека обърнем внимание на начина, по който можем да изпишем това: euro -= commission * euro e съкратен начин за изписване на euro = euro - (commission * euro). В случая използваме комбиниран оператор за присвояване (-=), който изважда стойността от операнда вдясно от този вляво. Операторът за умножение (*) има по-висок приоритет от комбинирания оператор, затова изразът commission * euro се изпълнява първи, след което неговата стойност се изважда. (повече за операторите може да прочетете на Светлин Наков, Веселин Колев и колектив: "Въведение в програмирането със C#", стр. 150)

results matching ""

    No results matching ""