Избор на типове данни

Биткойните са дадени като цяло число, следователно за тяхната стойност може да декларираме променлива от тип int. Като брой китайски юани и комисионна ще получим реално число, следователно за тях използваме double. Тъй като double e типът данни с по-голям обхват, а изходът също ще бъде реално число, ще използваме него и за останалите променливи, които създаваме.

results matching ""

    No results matching ""