Четене на числа от конзолата

За да прочетем цяло (не дробно) число от конзолата е необходимо да декларираме променлива, да посочим типа на числото, както и да използваме стандартната команда за четене на информация от системната конзола:

var num = int.Parse(Console.ReadLine());

results matching ""

    No results matching ""