Четене на дробно число от конзолата

За да прочетем дробно число от конзолата е необходимо отново да декларираме променлива, да посочим типа на числото, както и да използваме стандартната команда за четене на информация от системната конзола:

var num = double.Parse(Console.ReadLine());

results matching ""

    No results matching ""