Глава 2.1. Прости пресмятания с числа

В настоящата глава ще се запознаем със следните концепции и програмни техники:

  • Какво представлява системната конзола?
  • Как да прочитаме числа от системната конзола?
  • Как да работим с типове данни и променливи, които са ни необходими при обработка на числа и операциите между тях?
  • Как да изведем резултат (число) на системната конзола?
  • Как да извършваме прости аритметични операции: събиране, изваждане, умножение, деление, съединяване на низ?

Видео

Гледайте видео-урок по тази глава тук: https://www.youtube.com/watch?v=0f7c9RIZGaE.

results matching ""

    No results matching ""