Добавяне на контроли

Подреждаме следните UI контроли във формата:

  • NumericUpDown с име numericUpDownAmount – ще въвежда сумата за конвертиране
  • Label с име labelResult – ще показва резултата след конвертиране
  • Още два Label компонента, служещи единствено за статично изобразяване на текст

Графичният редактор за потребителски интерфейс може да изглежда по подобен начин:

Задаваме следните настройки на формата и на отделните контроли:

Настройка Снимка
FormConverter:
Text = "BGN to EUR",
Font.Size = 12,
MaximizeBox = False,
MinimizeBox = False,
FormBorderStyle = FixedSingle
formConverter
numericUpDownAmount:
Value = 1,
Minimum = 0,
Maximum = 10000000,
TextAlign = Right,
DecimalPlaces = 2
numUpDown
labelResult:
AutoSize = False,
BackColor = PaleGreen,
TextAlign = MiddleCenter,
Font.Size = 14,
Font.Bold = True
labelResult

results matching ""

    No results matching ""