Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/504#0. Трябва да получите 100 точки (напълно коректно решение):

results matching ""

    No results matching ""