Задача: конзолен конвертор - от радиани в градуси

Напишете програма, която чете ъгъл в радиани (rad) и го преобразува в градуси) (deg). Потърсете в Интернет подходяща формула. Числото π в C# програмите е достъпно чрез Math.PI. Закръглете резултата до най-близкото цяло число използвайки метода Math.Round(…).

Примерен вход и изход

Вход Изход
3.1416 180
6.2832 360
0.7854 45
0.5236 30

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/504#9.

results matching ""

    No results matching ""