Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/504#1.

Решението би трябвало да бъде прието като напълно коректно:

results matching ""

    No results matching ""