Превключване между програмите

Сега да превключим към преходната програма (лице на квадрат). Това става с двоен клик на мишката върху файла Program.cs от предходния проект “Square-Area” в панела [Solution Explorer] на Visual Studio:

Натискаме пак [Ctrl+F5]. Този път трябва да се стартира другият проект:

Превключваме обратно към проекта “Inches-to-Centimeters” и го стартираме с [Ctrl+F5]:

Превключването между проектите е много лесно, нали? Просто избираме файла със сорс кода на програмата, кликваме го два пъти с мишката и при стартиране тръгва програмата от този файл.

results matching ""

    No results matching ""