Настройване на стартиращ проект

За да включим режим на автоматично преминаване към текущия проект, кликаме върху главния solution с десния бутон на мишката и избираме [Set StartUp Projects.]:

Ще се появи диалогов прозорец, от който трябва да се избере [Startup Project] -> [Current Selection]:

Сега отново стартираме програмата, както обикновено с [Ctrl+F5]. Този път ще се стартира текущата отворена програма, която преобразува инчове в сантиметри. Изглежда работи коректно:

results matching ""

    No results matching ""