Задача: от инчове към сантиметри

Да се напише програма, която чете от конзолата число (не непременно цяло) и преобразува числото от инчове в сантиметри. За целта умножава инчовете по 2.54 (защото 1 инч = 2.54 сантиметра).

Насоки и подсказки

Първо създаваме нов C# конзолен проект в решението “Simple-Calculations”. Кликаме с мишката върху решението в Solution Explorer и избираме [Add] -> [New Project…]:

Избираме [Visual C#] -> [Windows] -> [Console Application] и задайте име “Inches-to-Centimeters”:

results matching ""

    No results matching ""