Задача: поздрав по име

Да се напише програма, която чете от конзолата име на човек и отпечатва Hello, <name>!, където е въведеното преди това име.

Насоки и подсказки

Първо създаваме нов C# конзолен проект с име "Greeting" в решението "Simple-Calculations":

Следва да напишем кода на програмата. Ако се затруднявате, може да ползвате примерния код по-долу:

Стартираме програмата с [Ctrl+F5] и я тестваме дали работи:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/504#2.

results matching ""

    No results matching ""