Задача: ** пресмятане с дати - 1000 дни на Земята

Напишете програма, която въвежда рождена дата във формат dd-MM-yyyy и пресмята датата, на която се навършват 1000 дни от тази рождена дата и я отпечатва в същия формат.

Примерен вход и изход

Вход Изход
25-02-1995 20-11-1997
07-11-2003 02-08-2006
30-12-2002 24-09-2005
01-01-2012 26-09-2014
14-06-1980 10-03-1983

Насоки и подсказки

  • Потърсете информация за типа DateTime в C# и по-конкретно разгледайте методите ParseExact(str, format), AddDays(count) и ToString(format). С тяхна помощ може да решите задачата, без да е необходимо да изчислявате дни, месеци и високосни години.
  • Не печатайте нищо допълнително на конзолата освен изискваната дата!

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/504#12.

results matching ""

    No results matching ""