Изваждане на числа (оператор -)

Изваждането на числа се извършва с оператора -:

var a = int.Parse(Console.ReadLine());
var b = int.Parse(Console.ReadLine());
var result = a - b;
Console.WriteLine(result);

Ето резултатът от изпълнението на програмата (при числа 10 и 3):

results matching ""

    No results matching ""