Целочислено деление

Да разгледаме и няколко примера за целочислено деление (запомнете, че при деление на цели числа в езика C# резултатът е цяло число):

var a = 25;
Console.WriteLine(a / 4);  // Целочислен резултат: 6
Console.WriteLine(a / 0);  // Грешка: деление на 0

results matching ""

    No results matching ""