Дробно деление

Да разгледаме няколко примера за деление на дробни числа. При дробно делене резултатът винаги е дробно число и деленето никога не дава грешка и работи коректно със специалните стойности +∞ и -∞:

var a = 15;
Console.WriteLine(a / 2.0);  // Дробен резултат: 7.5
Console.WriteLine(a / 0.0);  // Резултат: Infinity
Console.WriteLine(-a / 0.0);  // Резултат: -Infinity
Console.WriteLine(0.0 / 0.0); // Резултат: NaN (Not a Number), т.е. резултатът
               // от операцията не е валидна числена стойност

При отпечатването на стойностите и -∞ на конзолата може да излязат ?, защото конзолата в Windows не поддържа коректно Unicode и поврежда повечето нестандартни символи, букви и специални знаци. Горният пример най-вероятно ще изведе следния резултат:

7.5
?
-?
NaN

results matching ""

  No results matching ""