Глава 11. Хитрости и хакове

В настоящата глава ще разгледаме някои хитрости, хакове и техники, които ще улеснят работата ни с езика C# в среда за разработка Visual Studio. По-специално ще се запознаем:

  • Как правилно да форматираме код
  • С конвенции за именуване на елементи от код
  • С някои бързи клавиши (keyboard shortcuts)
  • С някои шаблони с код (code snippets)
  • С техники за дебъгване на код

results matching ""

    No results matching ""