Техники за дебъгване на кода

Дебъгването играе важна роля в процеса на създаване на софтуер, която ни позволява постъпково да проследим изпълнението на нашата програма. С помощта на тази техника можем да следим стойностите на локалните променливи, тъй като те се променят по време на изпълнение на програмата, и да отстраним евентуални грешки (бъгове). Процесът на дебъгване включва:

  • Забелязване на проблемите (бъговете).
  • Намиране на кода, който причинява проблемите.
  • Коригиране на кода, причиняващ проблемите, така че програмата да работи правилно.
  • Тестване, за да се убедим, че програмата работи правилно след нанесените корекции.

results matching ""

    No results matching ""