Запазване и тестване на шаблона

След като сме написали нашия snippet, трябва да си запазим файла във формат snippetName.snippet (в нашия случай cr.snippet) и да го добавим към Visual Studio. Отиваме в [Tools] -> [Code Snippet Manager] -> [Import] и избираме cr.snippet файла, който създадохме:

Вече когато напишем cr във Visual Studio, нашият нов snippet се появява:

results matching ""

    No results matching ""