Промяна на съществуващ шаблон

Сега се фокусираме върху частта <Title><Title>, <Shortcut><Shortcut> и кода между CDATA[]. Първо ще сменим заглавието, което седи в секцията <Title><Title> и вместо cw, ще напишем cr, като това ще бъде заглавието на нашия шаблон. След това, в секцията <Shortcut><Shortcut>, ще сменим това, което трябва да напишем за извикването на нашия шаблон (shortcut) от cw на cr. Накрая трябва да сменим кода в CDATA[], от WriteLine на ReadLine: CDATA[$SystemConsole$.ReadLine($end$);]. Пожелание може да промените и секциите Description и Author. Промененият файл трябва да изглежда така:

results matching ""

    No results matching ""