Шаблони с код (code snippets)

Във Visual Studio съществуват т.нар. шаблони с код (code snippets), при изписването на които се изписва по шаблон някакъв блок с код. Примерно, при изписването на кратък код “cw” и натискане на [Tab] + [Tab] се генерира кодът Console.WriteLine(); в тялото на нашата програма, на мястото на краткия код. Това се нарича “разгъване на шаблон за кратък код”. Подобно работи и шаблона “for” + [Tab] + [Tab]. На фигурата по-долу е показано действието на шаблона “cw”:

results matching ""

    No results matching ""