Какво научихме от тази глава?

В тази глава се запознахме с базовите концепции при работа с методи:

  • Научихме, че целта на методите е да разделят големи програми с много редове код на по-малки и кратки задачи.
  • Запознахме се със структурата на методите, как да ги декларираме и извикваме по тяхното име.
  • Разгледахме примери за методи с параметри и как да ги използваме в нашата програма.
  • Научихме какво представляват сигнатурата и връщаната стойност на метода, както и каква е функцията на оператора return в методите.
  • Запознахме се с добрите практики при работа с методи, как да именуваме методите и техните параметри, как да форматираме кода и други.

results matching ""

    No results matching ""