Насоки и подсказки

Първата ни стъпка е да създадем void метод за принтиране на заглавната част от касовата бележка (header). Нека му дадем смислено име, което описва кратко и ясно задачата му, например PrintReceiptHeader. В тялото му ще напишем кода от примера по-долу:

Съвсем аналогично ще създадем още два метода за разпечатване на средната част на бележката (тяло) PrintReceiptBody и за разпечатване на долната част на бележката (footer) PrintReceiptFooter.

След това ще създадем и още един метод, който ще извиква трите метода, които написахме до момента един след друг:

Накрая ще извикаме метода PrintReceipt от тялото на главния Main метод за нашата програма:

Тестване в Judge системата

Програмата с общо пет метода, които се извикват един от друг, е готова и можем да я изпълним и тестваме, след което да я пратим за проверка в judge системата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/594#0.

results matching ""

    No results matching ""