Употреба на връщаната от метода стойност

След като даден метод е изпълнен и върне стойност, то тази стойност може да се използва по няколко начина.

Първият е да присвоим резултата като стойност на променлива от съвместим тип:

Вторият е резултатът да бъде използван в израз:

Третият е да подадем резултата от работата на метода към друг метод:

results matching ""

    No results matching ""