Връщане на резултат от метод

До момента разгледахме методи, които извършват дадено действие, например отпечатване на даден текст, число или фигура на конзолата. Освен този тип методи, съществуват и такива, които могат да връщат някакъв резултат. Именно тези методи ще разгледаме в следващите редове.

results matching ""

    No results matching ""