Пример: пресмятане на лицето на триъгълник

Да се напише метод, който изчислява лицето на триъгълник по дадени основа и височина и връща стойността му.

Примерен вход и изход

Вход Изход
3
4
6

Насоки и подсказки

Първата ни стъпка е да прочетем входа. След това създаваме метод, но този път внимаваме при декларацията да подадем коректния тип данни, които искаме метода да върне, а именно double.

Следващата ни стъпка е да извикаме новия метод от нашия Main() метод и да запишем върнатата стойност в подходяща променлива.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/594#4.

results matching ""

    No results matching ""