Глава 10. Методи

В настоящата глава ще се запознаем с методи и ще научим какво представляват те, както и кои са базовите концепции при работа с тях. Ще научим защо е добра практика да ги използваме, как да ги декларираме и извикваме. Ще се запознаем с параметри и връщана стойност на метод, както и как да използваме тази връщана стойност. Накрая на главата, ще разгледаме утвърдените практики при използване на методите.

results matching ""

    No results matching ""