Незадължителни параметри

Езикът C# поддържа използването на незадължителни параметри. Те позволяват пропускането на параметри при извикването на метода. Декларирането им става чрез осигуряване на стойност по подразбиране в описанието на съответния параметър.

Следващият пример онагледява употребата на незадължителните параметри:

Показаният метод PrintNumbers може да бъде извикан по няколко начина:

results matching ""

    No results matching ""