Варианти на методи

Както споменахме, ако използваме едно и също име за няколко метода с различни сигнатури, то това означава, че имаме варианти на метод. Кодът по-долу показва как три различни метода могат да са с едно и също име, но да имат различни сигнатури и да изпълняват различни действия.

results matching ""

    No results matching ""