Пример: по-голямата от две стойности

Като входни данни са дадени две стойности от един и същ тип. Стойностите могат да са от тип int, char или string. Да се създаде метод GetMax(), който връща като резултат по-голямата от двете стойности.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход Вход Изход
int
2
16
16 char
a
z
z string
Ivan
Todor
Todor

results matching ""

    No results matching ""