Именуване на методи. Добри практики при работа с методи

В тази част ще се запознаем с някои утвърдени практики при работа с методи, свързани с именуването, подредбата на кода и неговата структура.

results matching ""

    No results matching ""