Създаване на нов C# проект

Във Visual Studio създаваме нов C# проект от тип „Windows Forms Application“:

При създаването на Windows Forms приложение ще се появи редактор за потребителски интерфейс, в който могат да се слагат различни визуални елементи (например кутийки с текст и бутони):

results matching ""

    No results matching ""